onsdag 24 september 2008

Bevarandet av Wasa

En ny doktorsavhandling visar nu att det inte är svavlets fel att regalskeppet Wasa bryts ner utan järnet har en stor skuld i nedbrytningen.

Svavlet var ett av de problem som fanns i början av bevarandet av Wasa men nu har då alltså järnet kommit med bland de som äter upp skeppet.

Frågan är hur vi på lång sikt kan skydda Wasa från tidens tand och nedbrytning.

Wasa är klart värt att bevara så mycket det bara går men som alla föremål av trä så kommer Wasa ändå förr eller senare att brytas ned, enda sättet som jag kan komma på att verkligen bevara Wasa för tid och evighet vore att ställa in hela skeppet i en specialmonter där temperatur och fuktighet är minutiös bevakat och se till att atmosfären runt skeppet är helt syrefri.

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg