tisdag 23 september 2008

Blir det alls någon förbifart

Förbifart Stockholm som enligt de första planerna skulle börja byggas 2010 försenas nu i alla fall till 2012. Frågan är om förbifart Stockholm någonsin kommer att byggas.

Det enda som egentligen verkar klart där är den överenskommelse om hur viktig den är som Carl Cederschiöld var med och förhandlade fram. Sträckningen är inte riktigt klar eftersom det finns många åsikter om den, skall förbifarten dras på broar eller i tunnel ingen vet, hur skall den betalas, ingen vet.

För att ytterligare ställa till det så förordar SIKA att den inte byggs över huvud taget utan att det satsas mera på spårtrafik i regionen, ja det är samma SIKA som även föreslagit att det skall tas ut trängselskatt på Essingeleden.

Frågan är om det över huvud taget någonsin blir en förbifart

Att det behövs en trafiklösning för att passera Stockholm är klar för alla som någon gång försökt köra bil förbi Stockholm, hur den klösningen skall se ut kan jag inte svara på men det behövs flera passager i nordsydlig riktning över de vatten som Stockholm är omgärdat av.

Det behövs en passage över mälaren likväl som en passage över saltsjön.

Dagens Nyheter

1 kommentar:

gardebring sa...

Att Essingeleden behöver avlastas är ju helt uppenbart.
Frågan är om just förbifarten är rätt lösning på det problemet? Till det ställer jag mig ganska tveksam. En superdyr motorväg ute i spenaten kommer göra ganska lite för alla de bilar som idag kör på Essingeleden, vilket också utredningarna faktiskt visar. För mycket pengar på fel lösning.
Börja med att bygga Österleden, och fördela pengarna som blev över på kollektivtrafiks- och vägkompletteringar.

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg