tisdag 23 september 2008

Finanssektorn skall inte vara skyddad verkstad

Den amerikanska kongressen tar tid på sig att besluta om räddningspaketet för finanssektorn, ett paket som omfattar 700 miljarder dollar en med andra ord ganska stor summa.

Att kongressen inte kan ta ett beslut beror på att det finna många olika åsikter om detta paket en del tycker det är för lite, en del vill ställa krav i samband med det och ytterligare andra tycker att varför skall skattebetalarna stå för finansmarknadens dåliga affärer.

Personligen så tillhör jag den sistnämnda gruppen för varför skall finanssektorn vara någon form av skyddad verkstad där skattebetalarna får stå för eventuella förluster och direktörer och investerare tar han om vinsterna när det blir några sådana.

Ingen annan sektor kan ens våga drömma om att få sådan hjälp utan där får marknadskrafterna gälla och går företaget dåligt och ägarna inte skjuter till pengar så är det konkurs.

Precis samma villkor borde gälla för finans marknadens aktörer vi skattebetalare skall inte behöva ta hand om förlusterna när de suttit och spelat monopol med riktiga pengar, vilka de för övrigt oftast lånat av oss vanliga människor.

Det enda som staten och skattebetalarna skall stå för är den så kallade insättargarantin på de konton som omfattas av garantin, ingen, varken privatperson eller företag skall kunna räkna med att staten och skattebetalarna skall ta hand om förlusterna efter dåliga spekulationsaffärer,.

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg