måndag 1 september 2008

Fiskeriavgift för Öresundbron

Öresundsbrokonsortiet har av miljööverdomstolen dömts att betala en årlig avgift till fiskeriverket på 70 000 kronor som ersättning för det inkomstbortfall som yrkesfiskarna skall ha lidit av att bron byggdes.

Denna dom är lite rolig eftersom den bygger på ett tänkt inkomstbortfall som inte går att bevisa, att fiskarnas inkomster faller beror på flera faktorer och inte bara Öresundsbron, minskade fiskekvoter är också något som innebär inkomstbortfall för yrkesfiskarna.

Denna avgift skall betalas till fiskeriverket det vill säga staten om den verkligen varit till för at kompensera drabbade fiskare borde den väl ha betalats till yrkesfiskarnas riksförbund.

Dagens Nyheter

1 kommentar:

Petter sa...

ack ack.
Miljödomstolen har ett digert arbeta framför sig med kompensera fiskerinäringen för (deras egen) förstöring av resurserna (resursförstöring genom utfiskning) i resten av svenska vatten.

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg