måndag 22 september 2008

Budgeten

I dag presenteras budgeten efter en traditionsenlig budgetpromenad av finansminister Anders Borg. Det finns inte mycket som kommer att överraska i den eftersom att hela innehållet har kommit ut via en lång rad utspel. Så några överraskningar förväntar jag mig inte i dag.

Anders borg talar i sin debattartikel på DN om att budgeten är lagd runt tre reformpaket,

Jobb och företagande.

Där fortsätter regeringen med tredje steget för jobbskatteavdraget och hävdar envist att det är det som är basen i hela deras jobbpolitik. Hur en sänkt inkomstskatt kan stimulera företag att anställa mer är för mig en gåta. Det är nog bara en omskrivning av moderaternas stora skattesänkariver, vilken gärna fick spilla över på andra skatter också.

Det som däremot kan stimulera företag till att anställa flera är den sänkning av arbetsgivaravgiften som regeringen ämnar genomföra och som kan ge en positiv effekt eller i alla fall mildra de negativa som nu kommer i spåren av konjunkturnedgången och finanskrisen.

När det gäller A-kassan så gör regeringen en liten pudel känns det som när de nu talar om att sänka avgifterna till a-kassorna. Om man först höjer en avgift och sedan strax därpå sänker den vet man verkligen då vad man sysslar med, eller var det ett taktiskt drag.

Rusta Sverige för framtiden

Regeringen vill satsa på skolan och det är bra eftersom det är där som det rättvisa samhällets grund byggs. Men att bredda den allmänna förskolan till att börja gälla från tre års ålder känns som om regeringen förbereder att göra förskolan obligatorisk från 3 års ålder och det kan väl inte vara en borgerlig regerings mening.

Satsningen på infrastruktur är bra men den innehåller för mycket väg även om många vägprojekt är enormt viktiga men det är för lite satsningar på tåg som är lika viktiga som vägar när det gäller ekonomisk utveckling och betydligt viktigare när det gäller satsningar för klimatet.

Att förstärka klimatpolitiken är bra men se då till att genomföra åtgärder som går att genomföra och att bygga upp en infrastruktur som tillåter användning av klimatvänliga bränslealternativ.

Välfärden.

Regeringen säger sig vilja satsa på välfärden och det är en bra tanke men den låter i mina öron lite tom med tanke på hur dom förändrat sjukförsäkringen.

Att pensionärer får en skattesänkning nu är faktiskt på tiden för en pensionär skall betala skatt på samma villkor som alla andra och inte bara för at den är äldre ha en högre skattesats.

Att satsa på hälso och sjukvård är lovvärt men för att verkligen mena allvar så borde regeringen se till att det slöseri med skattemedel som pågår i många landsting där alla vård skall ut till privata vårdgivare stoppas, det finna också många rent byråkratiska system inom hur vården är organiserad som måste bort för att vården skall bli effektiv.

Hur framtiden skall bli säger inte budgeten mycket om men de positiva tongångar som hittills varit standard från regeringen har ny bytts ut mot betydligt dystrare tongångar.

DN, DN, DN, DN

Svenska Dagbladet

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg