måndag 22 september 2008

Svagt huvudskyddsombud

Mer än 40 av de poliser som deltog i insatsen i samband med demonstrationerna i Malmö i helgen har anmält den egna ledningen till huvudskyddsombudet.

Bakgrunden till anmälan är att de under pågående kravaller fick order om att ta av sig hjälmarna och sätta på sig båtmössorna. Naturligtvis så slår poliskledningen ifrån sig och skyller på lägre arbetsledare. Det som jag ser som faktiskt mera allvarligt är den reaktion som huvudskyddsombudet presentera i DN.

Jag förstår de enskilda polismännens frustration. Men i ett läge när någon kastar sten och flaskor mot en ska man självklart ta eget initiativ och sätta på sig hjälmen för att skydda sin egen hälsa, säger huvudskyddsombudet Kaj Svensson till tidningen.
Det uttalandet säger mig att han inte tar sitt uppdrag på allvar eftersom det aldrig får beordras bort personlig skyddsutrustning. Detta gäller oavsett vilket yrke man har och om en sådan order utgått så är det huvudskyddsombudets uppgift att påpeka det felaktiga i den ordern inte lägga ner ansvaret på den enskilde.

Självklart så har den enskilde ett ansvar för att använda skyddsutrustning, men i detta specifika fall så är det förståligt att ordern åtlyds eftersom poliser är vana att följa order för allas bästa. Hur skulle det se ut om den enskilde polismannen kunde välja vilka order som den vill utföra.

Ledningen har ett ansvar även om ordern delats ut av en arbetsledare på plats för det är ledningens sak att se till att alla arbetsledare är ordentligt utbildade i vilka arbetsmiljöregler som gäller och hur skyddsutrustningen skall användas.

Dagens Nyheter

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg