måndag 15 september 2008

Bankkrisen är här igen

Den amerikanska investment-banken Lehman Brothers har ansökt om konkurs. Detta blev det första offret i den allt mer ökande finansiella krisen i USA eller skall vi säga världen. Hittills har den varit begränsad till USA men med denna utveckling så är det mycket stor risk att krisen kommer att sprida sig snabbt över världen.

Att den kommer att göra så bevisas av att stockholmsbörsen har tagit ett svanhopp ner med hittills i skrivande stund 3,49 procent, det är ett stort tapp och mycket pengar som bara upphört att existera, däribland en hel del av våra framtida pensionspengar. De pengar som vi tvingats sätta in i premiepensionssystemet och som använts som gödning för den svenska börsen är nog tyvärr pensionspengar vi aldrig kommer att få se.

Det finns i dag många tecken på att ekonomin inte bara bromsar upp den tvärnitar mera än bromsar in. Bolånekrisen i USA och därpå nu följande konkurser är ett av de många symptom som pekar på en tvärnit. Flygbranschens kris är en annan likaväl bilindustrin, båda är branscher som direkt känner av när saker blir sämre, för vad är lättare att spara in på än flygresor och nya bilar när det blir stramare ekonomiskt för alla.

Hur mycket som kommer at spilla över på oss här i Europa är inte riktigt klart men att vi skulle klara oss helskinnade från denna kris är mer än from förhoppning än verklighet. Ingen vet nog riktigt exakt hur mycket pengar som de Europeiska bankerna har utlånade till den amerikanska marknaden.

På närmare håll så har vi den allt sämre fastighetsmarknaden som är ett hot mot den finansiella sektorn både här hemma och i Europa. Vi har i Sverige inte kommit så långt ner på bostadsmarknaden som många andra länder där det mer eller mindre är omöjligt att sälja en bostad i dag och de människor som sitter med stora lån riskerar att få gå från hus och hem.

Vi får hoppas att denna kris inte blir så allvarlig som den kan men jag är rädd för att det nu kan bli någonting som får trettiotalets depression att verka som högkonjunktur.

Dagens Nyheter

Svenska dagbladet

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg