måndag 15 september 2008

JO kritiserar Fk hårt

Försäkringskassan får nu kritik av JO för deras orimligt långa handläggningstider när det gäller utbetalningar. JO undrar också varför det inte hänt något som gör att det blivit lättare att komma i kontakt med FK.

Försäkringskassan försvarar sig och skyller på den omorganisation som skulle lösa problemen.

Omorganisationen har gett upphov till förseningar i ett antal ärenden där det största problemet har varit med föräldrapenningen. När vi nu koncentrerar vår verksamhet till färre orter och när vi specialiserar våra medarbetare så har vi tappat produktionskraft, säger Jan Andersson, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan, han räknar med att det tar mist ett par månader innan FK är ikapp med alla förseningar.

Ett av skälen är att det under året förutom den stora omorganisationen av försäkringskassan (försämringen av servicen till medborgarna) så har det också varit många nya lagar och regler tack vara alliansregeringens förändringar i systemen.

Försäkringskassan har alltså gått på knäna under den arbetsbörda som den borgerliga alliansen tömt i deras knä och inte lyssnat på FK önskemål om att slippa få allt på en gång.

Bettina Kashefi, statssekreterare hos socialförsäkringsminister Christina Husmark Persson (m) kommenterar FK:s uttalanden med följande ord.

Det där köper vi inte. Myndigheterna är där för att förverkliga regeringens politik. Vi känner full respekt för att det kan ta tid att genomföra reformerna och vi har också tagit hänsyn till delar av de synpunkter som man inkom med.

Dessutom är det ju ingen nyhet att de i budgeten får ett kraftigt resurstillskott. Då har vi också fått en försäkran om att de klarar uppdraget, och att förändringsarbetet inte äventyrar utbetalningen av människors pengar

Visst fick FK ett tillskott i kassan för att klara arbetet men det tillskottet lyckades inte regeringen spotta fram förrän katastrofen var ett faktum. Nyheten om extra pengarna släpptes den 6 september i år så de pengarna har ännu inte hunnit ge någon effekt. Länk till den nyheten finns här

Men dom kanske skulle göra att FK:s problem skulle gå över precis som Christina Husmark Persson (m) får alla sjukdomar att läka ut på tre dagar.

Dom problem som FK nu dras med är helt och fullt regeringens fel och det hade varit mycket enkelt för regeringen att undvika dom genom att antingen skrota eller senarelägga FK:s omorganisation.

Svenska Dagbladet

Dagen

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg