lördag 6 september 2008

Euron kommer

Höganäs kommun planerar att liksom Haparanda bli en Eurokommun där både Kronan och Euron skall fungera parallellt, Så oavsett vad man tycker om Euron så kommer verkligheten att göra så att den blir införd även i Sverige tyvärr betydligt senare än vad den borde ha införts.

Många är argumenten för att vi inte skall införa Euron och jag har hittills inte hört ett enda argument som jag funnit hållbart, det förta är att kronan har vi haft och den har alltid fungerat för oss. Det argumentet faller ganska snart eftersom vi i Sverige har bytit valuta förr kronan ersatte dalern eller riksdalern som den också kallades.

Ett annat argument är att vi skulle förlora kontrollen över vår ekonomi vilken kontroll finns det kvar att förlora, nu får i i en del sammanhang sitta utanför och titta på när andra länder tar de ekonomiska besluten som rör vår framtid. Om vi inför Euron så får vi i alla fall vara med och bestämma i stället för att någon annan gör det åt oss.

Många hävdar att priserna höjdes när Euron infördes vilket kan till viss del vara sant att en del företag tog chansen eftersom det skapades en möjlighet. Skall euron införas så skall det ske med en fast växelkurs samt att prismärkningen skall vara dubbel i minst tre år under en övergångsperiod så att inget fuskande med priserna kan förekomma, sen att priserna går upp det gör de oavsett om vi har krona eller Euro

Det är inte en slump att det under många olika presidenter i USA har funnits en grupp i vita huset med huvuduppgift att motarbeta Euron och EU eftersom en stark Euro och ett starkt EU allvarligt skulle skada USA som stormakt i världen och förpassa ner dollarn till en i bästa fall andra plats bland de styrande valutorna.

Så frågan är om vi vill att besluten skall fattas av länderna på den här sidan atlanten eller om vi är nöjda och glada med att USA styr våra liv. Jag vet vad jag föredrar.

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg