onsdag 24 september 2008

FBI utreder finanskrisen

Den federala polisen FBI utreder om fyra finansjättar som gått omkull eller har räddats av myndigheterna har gjort sig skyldiga till bedrägerier.

Det skall bli mycket intressant att se vad som den utredningen kan komma fram till, speciellt som FBI även skall utreda 26 andra finansföretag också för att se om de bidragit till finanskrisen genom att lämna oriktiga uppgifter.

Jag tror inte att de kommer att komma fram till att någon gjort något brottsligt såtillvida det nu inte handlar om att skaka fram en syndabock, vilket kan vara fallet faktiskt.

Att göra dåliga affärer är inget brott, men att bedra är ett brott.

Jag tror att finansmarknaden till slut blev fartblind och började göra affärer med diverse värdepapper som ingen egentligen förstod sig på, man kanske borde titta på de ansvariga för att just en viss typ av värdepapper kom ut på marknaden hur de har agerat.

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg