onsdag 24 september 2008

Lösningarna finns redan, använd dom nu

Motormännen och Naturskyddsföreningen går till gemensam attack mot regeringen på DN:s debattsida idag. Det de skjuter in sig på är regeringens hållning till de krav som eventuellt kan komma att ställas på bilindustrin där regeringen inte förordar lika hårda krav som dessa två organisationer vill ha.

Jag kan till viss del hålla med i kritiken när det gäller regeringens miljöpolitik att minska kraven från krav som redan är överenskomna på frivillig väg är fel och gör inte någon människa glad, Möjligtvis de bilföretag som inte brytt sig om kraven hittills.

Det jag saknar både hos regeringen och hos dessa två organisationer är resonemang om hur vi skall stödja miljövänlig teknik som redan existerar och kan sättas i bruk med bara några få års uppbyggnad. Detta under förutsättningen verkligen är miljön man bryr sig om och inte den egna prestigen.

Jag har tidigare talt om några enkla metoder för att minska utsläppen från transportsektorn och totalt få bort oljan som drivmedel. Jag tar här förlagen igen.

Utrusta alla hushåll med en avfallskvarn för organiskt avfall, på det sättet så ökar mängden organiskt avfall som tas om hand och som kan användas till produktion av biogas. Och bygg flera biogasanläggningar för produktion.

Se till så att de fordon som är konstruerade för att köras helt utan oljebaserat drivmedel blir skattemässigt lönsamma exempelvis genom att för de fordonen slopa fordonsskatten.

Se till att biltillverkarna blir tvingade att bygga motorer i sina bilar som går att köra på miljövänliga bränslen, detta kan klösas genom att fordon som kräver oljebaserat drivmedel beläggs med en straffavgift som företaget måste betala innan fordonet får säljas.

Bygg upp en fungerande infrastruktur när det gäller försörjning av alternativbränslen som metanol och biogas så att problemet för den enskilde bilägaren att hitta tankställen blir ett minne blott. Detta går att göra genom att dels erbjuda ett bidrag till de mackar som investerar i sådana tankanläggningar men också genom att inte godkänna varken nybyggen eller ombyggnad av mackar om de inte efter byggnationen kan förse konsumenten med både metanol och biogas.

Vi kan med befintlig teknik göra oss av med stora delar av vårt oljeberoende om den politiska viljan bara finns. Detta är inte något vi kan välja att göra vi är tvungna att göra det eftersom oljan inte kommer att räcka, så det är bara en fråga skall vi göra omställningen lugnt och stilla medan vi kan eller skall vi bli tvungna att göra den panikartat när oljan tagit slut och verkligheten kommit ikapp alla politiker och miljölobbyister.

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg