onsdag 24 september 2008

Inför Euron nu

Riksbanken har tecknat avtal med den amerikanska centralbanken om att få att låna 10 miljarder dollar vid behov, detta för att underlätta för de svenska bankerna att få tillgång till dollar om behov skulle uppstå.

Det är tragiskt att se hur den svenska riksbanken måste gå till den amerikanska med mössan i handen och be om hjälp, när det finns en europeisk centralbank.

Problemet med att kunna få hjälp av den europeiska centralbanken är att för att kunna få det så måste man ha infört Euron och därmed minskat ner den amerikanska dollarns inflytande över ens ekonomi.

Nu är det inte bara Sverige som slutit av tal med amerikanska Fed bland annat så har centralbankerna i Australien, Danmark och Norge slutit liknande avtal. Samtliga länder utanför eurosamarbetet, att Australien är det är naturligt.

Det som är extremt tråkigt är att vi är så enormt beroende av vad som den amerikanska riksbanken beslutar och gör när vi i stället kunnat haft det bättre med att vara med i den europeiska centralbanken och kunnat påverkat besluten. Nu sitter vi i en sits där vi får tacka och ta emot de hjälpåtgärder som Fed i sin nåd kan ge oss, vi har ingen som helst egen styrka att kunna stå emot själva.

Nu får vi föra en penningpolitik som mer eller mindre dikteras ifrån Washington och kan vi inte föra en självständig penningpolitik så blir i praktiken hela den ekonomiska politiken lidande av besluten som vi bara har att tacka och ta emot för.

Att stå utan för Eurosamarbetet kommer nu troligtvis att kosta oss stora pengar i Sverige eftersom vi är så i händerna på andra aktörer vilka vi inte kan påverka eller har någon som helst insyn i.

Enda sättet för Sverige att stå starka är att så snart det är möjligt gå med i Eurosamarbetet och därigenom befria oss från att vara utlämnade åt besluten i Washington

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg