tisdag 16 september 2008

Framtiden ser mörk ut ekonomiskt

Nu börjar det bli ganska klart vad konkursen i den amerikanska banken Lehman Brothers kan få för konsekvenser för oss i Sverige i alla fall på mycket kort sikt. Att någon svenska bank skulle drabbas av en egen kris beroende på den här konkursen är inte troligt. Detta trots att både SEB och Swedbank har stora lån till Lehman Brothers.

Det som är allvarligare är den kursnedgång som drabbat världens börser och som drabbar småsparare där småspararna kan se stora delar av sitt sparkapital gå upp i rök.

De riktigt stora effekterna kommer troligtvis denna konkurs att få på fastighetsmarknaden som redan nu är i gungning världen över och som kan sättas i ännu mera svaj om de säkerheter som finns för lånen i Lehman Brothers måste omsättas.

Våra pensionspengar som till i alla fall viss del är placerade i aktier på världens börser är ytterligare någonting man kan oroa sig för. Sjunker börserna så försvinner våra framtida pensioner.

Exakt hur utvecklingen kommer att gestalta sig är fortfarande mycket svårt att sia om det enda som är klart är att det inte kommer att bli roligt för den vanliga människan eftersom den negativa ekonomiska utvecklingen kan ha ökat så att fallet blir snabbare och djupare än väntat.

All världens börser fortsätter i dag att falla dock verkar raset inte bli lika stort som i går, men nu verkar det som om många verkar vilja försöka rädda hem en del av sina pengar. Det som kommer att bli intressant är att se om investerarna nu börjar flytta sina pengar från aktier till andra investeringsobjekt.

Dagens Nyheter 1, 2, 3

Svenska Dagbladet 1, 2, 3, 4

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg