tisdag 9 september 2008

Försvarspolitiken omprövas igen

Regeringen måste skjuta upp beslutet om försvaret som skulle ha baserats på försvarsberedningens tankar, detta beroende på att de tankar som försvarsberedningen i mångt och mycket hade nu har blivit helt omoderna och inte längre stämmer med verkligheten.

Som alla vet så har verkligheten nu inte utvecklats på ett sätt som våra försvarspolitiker tänkte sig när de sade att risken för konflikter i vårt närområde är mer eller mindre obefintlig. Kriget i Georgien har med alla önskvärd tydlighet visat att det finns konfliktsituationer i vårt närområde som mycket snabbt kan eskalera.

Georgien är inte direkt något som kan räknas till det svenska närområdet men grunden till den konflikten existerar på betydligt närmare håll bland annat i de baltiska länderna, där det finns en liten men ändock risk för att Ryssland skall vilja gå in för att försvara de ryska medborgarnas rättigheter.

Vi måste ha ett försvar som kan vara berett i Sverige att stå stridsklart inom 24 timmar det går inte längre att ha långa mobiliseringstider, för med en mobilisering på ett par månader så hinner vi inte ens plocka ut försvarsmaterielen ur förråden förrän det är över.

Det mest glädjande idag är Sten Tolgfors uttalande om att hela Sverige skall försvaras, det känns som om det verkligen behövde sägas speciellt som det ibland har funnits tankar om att det inte är möjligt att försvara hela Sverige.

Nu gäller det att se till att försvaret får de resurser som behövs för att kunna försvara hela Sverige och kunna göra det snabbt

Dagens Nyheter

SvD 1, 2, 3

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg