tisdag 9 september 2008

Hemglass tutande

Hemglass vedervärdiga tutande kommer att fortgå det verkar inte finnas någon möjlighet att få stopp för eländet. Efter en dom i Vänersborgs tingsrätts miljödomstol så är tutande inget som faller under miljölagen och det kan inte ses som en fara för människors hälsa. Detta beroende på att störningen är tillfällig.

Det som man undrar över är var i hela världen tog principen om tyst trafik vägen.

64§ i trafikförordningen lyder:

När det behövs för att förebygga eller avvärja fara, skall en förare ge ljud- eller ljussignaler eller på något annat lämpligt sätt väcka andra trafikanters uppmärksamhet.
Signaler får inte ges längre än nödvändigt.

Hur den paragrafen är förenlig med hemglass tutande kan inte jag förstå eftersom signalen inte ges för att avvärja fara.

Det är klart är man riktigt snäll så kan man ju säga att signalen är till för att alla föräldrar skall veta om i förväg att deras telningar kommer att börja tjata om att köpa glass men jag tror inte det var så lagstiftaren tänkt sig.

Dagens Nyheter

6 kommentarer:

Anonym sa...

Enligt citerade paragraf så SKA man alltså signalera för att förebygga eller avvärja fara. Det betyder alltså inte att man INTE ska tuta i andra fall.

Allstå helt förenligt med att ljud- eller ljussignaler fyller andra funktioner än att varna för fara. Om du tänker efter lite så vet att de flesta fall av ljud- ljud och lussignaler också fyller helt andra funktioner, som att signalera att vägen ligger fri etc.

/Läs innantill

LasseB sa...

Anonym det står i paragrafen att när det behövs så skall signal avges, och i hemglass fall så behövs inte signalen för att avvärja fara

Joakim sa...

Löjligt att klaga på glassbilen. Gör något åt alla jävla motorcyklar som förstör för alla. Jämfört med en motorcykel är glassbilen underskön musik. Så klaga på något vettigt istället.

Anonym sa...

De få undantag jag känner till som inte störs eller irriterar sig på deras tutande är lätträkande... inkluderat många av barnens föräldrar.

Överhuvudtaget verkar buller och oljud i allmänhet vara ett problem som man inte riktigt vill ta i.

Tut!

Anonym sa...

Snacka om i-landsproblem! Har man inget värre att reta sig på än hemglassbilens signal en gång var fjortonde dag är det bättre att man kniper.

Precis som joakim skriver vore det bättre att ta itu med alla 120 dB:s motorcyklar (och även mopeder) som är ett dagligt bullerproblem.

mikael sa...

Ja, som boende nära Bromma flygplats blir jag lika överraskad varje gång jag märker att motorcyklarna och raggarnas trimmade jänkarbilar låter betydligt högre än de fyrmotoriga passagerarflygplan som flyger rakt över huset på mindre än 100 meters höjd.
Hemglassbilen har jag över huvud taget aldrig stört mig på.

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg