torsdag 11 september 2008

Gåvors avdrag utreds

Regeringen tillsätter nu en utredning am möjlighet för avdragsrätt när det gäller gåvor till forskning och ideella organisationer.

Att frågan nu utreds är bra för det kanske kan underlätta att få in pengar till forskningen men det finns risker med systemet speciellt när det gäller ideella organisationer.

I praktiken kan idag vem som helt starta upp en organisation med i princip vilket syfte som helst och kalla den ideell, det måste noggrant utredas vilka organisationer som skall räknas som ideella.

I dag så är i praktiken samtliga Sveriges föreningar ideella organisationer även de politiks partierna.

Det jag saknar i utredningen är just instruktioner att titta på frågan om ideella organisationer och vilka som det skall gälla.

Dagen

Regeringen

2 kommentarer:

Anonym sa...

Här finns det anledning att att vara försiktig. S.k ideella organisationer kan vara allt bizarra religösa sekter till lycksökare som bedriver insamlingsverksamhet för det alltid gångbara och hjärtknipande "barnens bästa". Varning!!

Sen så kan man ju undra varför speciellt bejarpolitiker som Sacreus i bibelhögern KD driver detta?

Måste sådana "givare" villkora sin gåva av sitt överskott - med att - får jag inte tillbaks via skatten så skänker jag inte ?

Här finns det ett religionsmoraliskt hyckleri som luktar- lång väg!

Jussi Mansikka sa...

Vadå "saknar ... instruktioner att titta på frågan om ideella organisationer och vilka som det skall gälla"? Är du inte läskunnig? Läs under rubriken "Det incitamentsberättigande området" i direktiven!

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg