fredag 26 september 2008

Haider är tillbaka

Jörg Haider är tillbaka i den österrikiska rikspolitiken efter att ha spenderat 12 år som regeringschef i delstaten Kärnten.

Detta får nu många att skrika att högerpopulismen är på fram marsch, kanske det är så men jag tror inte det är hela förklaringen, Människor vill ha politiker som säger som det är och inte lindar in problemen i en massa vackra ord som till slut går ut på att problemet inte existerar.

Många är i dag trötta på de etablerade partierna världen över eftersom de inte ser framåt utan de ser bara till sin egen maktposition och verkar inte bry sig nämnvärt om hur de vanliga människorna uppfattar sin vardag detta beroende på att det i hela västvärlden spridit sig en allvarlig politisk sjuka som kallas politiks korrekthet.

Bryter man mot den politiska korrektheten vilket Jörg Haider gör på löpande band så skrämmer man skitslag på de etablerade partierna som mest arbetar för att värna den politiks korrektheten.

Vi behöver flera politiker som vågar säga som det är och därmed vågar vara politiskt inkorrekta för sanningen är inte politiskt korrekt den är verklig.

Jag tror vi kommer att få se många flera partier som hamnar utanför den normala politiks fållan eftersom de vågar stå upp för sanningen och slås för de ideal som de står för.

Dagens Nyheter

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg