fredag 26 september 2008

Intressant utställning

Liljevalchs kommer att ha en utställning som dom räknar med att få kritik för eftersom den sponsras av IKEA. Utställningen som produceras i samarbete med just IKEA kommer att visa olika möbler ur IKEA:s sortiment från olika tidsepoker, tanken är att skildra efterkrigsåren genom IKEA:s möbler.

Jag kan inte se något fel i upplägget att en konstutställning sponsras på detta sätt eftersom det fortfarande är Liljevalchs som styr själva utställningen.

En helt riktig tanke eftersom IKEA har haft en stor betydelse för hur våra hem ser ut idag, det är väldigt få hem som inte innehåller några som helst möbler från just IKEA och i en del hem så är det mesta inköpt på IKEA, förutom då några enstaka släktklenoder som finns kvar.

Jag tror att det kommer att bli en mycket intressant utställning dels för att den kommer att skildra Sveriges utveckling men också för att den så tydligt kommer att visa hur möbler förändras med modet.

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg