måndag 8 september 2008

Järnvägens säkerhet

En godsvagn tillhörande Stora Enso läckte den mycket frätande gasen väteperoxid i Skutskär i norra Uppland på måndagen. En person skadades av gasen.

En inte alltför ovanlig olycka men olyckor med läckande järnvägsvagnar med farligt gods blir vanligare och vanligare.

Nu gick det ju bra vid just den här olyckan men tanken som slår mig är vad skulle hända om en sådan här olycka inträffade mitt inne i ett större samhälle, godstågen går ju oftast rakt igenom våra samhällen vilket gör att risken för en olycka är stor.

Det känns som om riskerna med dessa transporter har glömts bort av en del människor och myndigheter.

Vi måste se över säkerheten och för järnvägstransporter kräva en bättre säkerhet, någonting som jag tycker vore ganska självklart är att de vagnar som transporterar dessa farliga gaser och syror skall ha dubbla inneslutningar, ett liknande system som det som krävs för dubbelskrovade oljetankers till havs.

Sen måste vi så långt det är möjligt och låter sig göras försöka se till att vi får en infrastruktur på järnvägen som inte tvingar dessa transporter att åka genom de mest folktäta delarna av Sverige

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg