onsdag 17 september 2008

Mer resurser krävs inom Diabetesvården

Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) visar i en rapport att många diabetiker inte har någon som helt koll på sina långtidsvärden vilket är det viktiga värdet för en diabetiker.

Enligt rapporten har 30 procent av de tillfrågade i undersökningen ingen aning om vad deras värde är.

Mona Andersson ordförande i SFSD säger: Vi i vården når inte fram. Samtidigt överlämnar patienterna sig till vårdpersonalen och ser inte sin roll i behandlingen. Vi behöver mer dialog och samtal än monolog.

Där har hon helt rätt det behövs en dialog och den dialogen måste utgå från patientens frågor likväl som vården intresse.

Diabetikerförbundets ordförande Margareta Nilsson säger så här angående undersökningen: Vården behöver bli mer aktiv eftersom patienten måste veta hur man ska hantera sjukdomen. Jag tycker att det är slående och anmärkningsvärt att man har så lite kunskap i dag.

Jag kan bara hålla med Margareta Nilson i det hon säger och konstatera att diabetesvården ibland är under all kritik.

Efter att ha levt nära en diabetiker så känner jag bra till i alla fall hur dennes vård fungerade och där tog vården inte mycket ansvar alls utan lade mer eller mindre hela ansvaret på patienten. Skulle sockervärdena någon gång vara för höga så var svaret från vårdpersonalen ” men vad har du gjort då” och där stannade vårdens insats. Som tur är så är detta inte något som gäller för hela vården.

Men tyvärr är det så att när pengarna tryter för vårdcentralerna så är det just diabetesvården som ofta får stryka på foten när diabetessköterskan försvinner. Jag förstår inte varför inte alla sköterskor som arbetar inom vården har samma kompetens när det gäller diabetes.

Det måste till pengar så att alla sköterskor kan få en bra vidareutbildning i hur man sköter om en diabetes så att patienterna slipper få ”jag vet inte” till svar på sina frågor.

Sen måste mera pengar till för en rent allmän upplysningskampanj om diabetes fram där fakta kan presenteras så att en del av myterna kring diabetes kan arbetas bort.

Dagens Nyheter

2 kommentarer:

Joakim sa...

Håller inte alls med dig där. På vårdcentralen har jag fått superbra respons och hjälp. Sen är det alltid upp till den sjuke att om vården inte är bra byta vårdcentral. Kolla min blogg om min erfarenhet.

http://joann.se/joakim/?p=375

LasseB sa...

Joakim du sätter fingret precis på problemet att det är så stor skillnad mellan vårdcentraler, att byta vårdcentral låter kanske enkelt men för en del människor är det förenat med stora svårigheter exempelvis handikappade.

Alla vårdcentraler skall väl erbjuda lika bra vård eller hur.

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg