måndag 1 september 2008

Miljöbluffar

Professor Lars Håkansson påpekar idag i en artikel i SvD att den situation för östersjön som WWF berättar som en sanning inte är en sanning utan är beräkningar som bygger på en felaktig modell.

Det är glädjande att det nu äntligen börjar höjas kritiska röster från den vetenskapliga världen mot alla påhittade beräkningsmodeller som används av miljörörelsen för att föra fram sitt budskap om ragnarök för jorden, modeller som ofta är behäftade med allvarliga fel vilket döljs genom att modellens egenskaper ändras tills man får det resultat man vill ha.

Tyvärr så har hela miljödebatten baserats på just sådana här bristfälliga modeller som i många fall totalt saknar vetenskaplig grund.

Varför några grupper vill göra situationen värre än vad den är kan jag inte förstå såtillvida det inte i bakgrunden finns en dold agenda om en ny världsordning.

Låt oss enbart se till de riktigt vetenskapliga fakta som finns och skapa vår miljöpolitik baserat på dessa och inte på sagor.

Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg