måndag 1 september 2008

Tack för allt Lennart

Lennart Swahn är död, han avled i onsdags på Handen Närsjukhus.

Det är en klassisk tv-profil som nu gått ur tiden. Lennart Swahn gjorde många fantastiska program i tv Gäster med gester, halvsju samt en hel massa andra program alla av lika bra klass.

Det som i mitt minne starkast finns kvar är ändock John Blund i Halvsju som då var någonting nytt för Sveriges television.

Det enda man kan säga är vila i frid Lennart och tack för allt.
Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg