måndag 1 september 2008

Omega-3

I en Italiensk studie så hävdas det nu att Omega-3 ger ett skydd vid hjärtsjukdomar, att Omegga-3 minskar den förtida dödligheten, så långt låter allt bra.

När man sen studerar siffrorna så visar det sig att skillnaden bara är 2 procent 27 procent av de som fick Omega-3 dog i förtid mot 29 procent av de som inte fick det, det är en väldigt liten skillnad så pass liten att den nästan skulle kunna ha uppstått av helt andra orsaker än
Omega-3.

Studien skall vara genomförd på 4500 personer enligt DN och på 7000 personer enligt SvD om vi leker med den större siffran så bör det då ingå 3500 personer i varje grupp vilket innebär att i Omega-3 gruppen så dog det 70 personer färre än i den andra gruppen i förtid, en skillnad som hade kunnat bli annorlunda om personerna hamnat i en annan grupp.

Jag vill inte förringa att Omega-3 kan ha goda hälsoeffekter men att basera några långtgående medicinska råd på denna undersökning känns i alla fall för mig extremt tveksamt.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg