fredag 26 september 2008

USA mot handlingsförlamning

Var det någon som på allvar trodde att det skulle komma fram en överenskommelse efter mötet i vita huset mellan president Bush och de två presidentkandidaterna Obama och McCain.

Som det ser ut nu så återstår många förhandlingar om krispaketet och om dess utformning och varande. McCain vill se en annorlunda lösning dö staten inte låter skattebetalarna betala för förlusterna utan hellre vill ge lån i alla fall så verkar han stödja den tanken som framförts av ett antal republikanska kongressledamöter, medan Obama mer är inne på att städja presidentens förslag.

Men att som ensamt majoritetsparti i kongressen rösta igenom krispaketet vilket demokraterna skulle kunna göra om de ville det gör de inte om de inte får stöd av ett hundratal republikaner också, detta för att slippa stå med skammen om det inte skulle fungera.

Vi närmar oss också den amerikanska valdagen där det skall avgöras vilken kandidat som blir USA:s nästa president och fram tills den dagen är överstökad så anar jag att positionerna kommer att bli mer och mer låsta. Risken är stor att USA kommer att nu drabbas av en total handlingsförlamning när det gäller politiska beslut.

Dagens Nyheter även här

Svenska dagbladet

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg