måndag 29 september 2008

Riktig demokrati verkar svårförstått

Justitiekanslern, JK har gett Köpings kommun bakläxa på sitt beslut att utestänga Nationaldemokraterna från skolorna när det gäller att ställa upp bokbord men välkomna andra partier, ett beslut som inte direkt tyder på något större demokratiskt tänkande.

Nu så kommer Nationaldemokraterna att vara lika välkomna som övriga partier ett helt riktigt beslut i en demokrati där alla skall ha rätt att framföra sin åsikt på lika villkor.

Men det visar sig att det ändå inte blir på lika villkor.

Elever och föräldrar med invandrarbakgrund har sagt att "vi vill inte vara i skolan om de kommer" varpå rektorn har lovat att tala om i god tid om nationaldemokraterna skall komma till skolorna, är det för att eleverna med invandrarbakgrund den dagen skall kunna skolka med rektorns goda minne eller vad är det frågan om. Tänk om det finns antikommunistiska elever på skolan som inte vill vara i skolan när kommunisterna har bokbord skall de också förvarnas av rektor.

Om rektorn inte förvarnar för alla partier och godtar skolk från skolan med hänvisning till det politiska partiet som just då skall besöka skolan så gör han sig skyldig till som jag ser det diskriminering, dels av eleverna men även av de besökande partierna eftersom han då inte behandlar alla lika.

Jag undrar hur demokratiundervisningen fungerar på den skolan när inte rektorn förstår de mest grundläggande principerna i en demokrati.

Dagen

1 kommentar:

nicklas eriksson sa...

Tja. Ett argument brukar vara att även antidemokrater förtjänar demokrati, men jag tycker man kan vända på det.

Förtjänar demokrater antidemokrati?

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg