lördag 27 september 2008

Rätt till en andra chans

Det heter i Sverige att man avtjänar sitt straff, det innebär att man efter strafftiden sonat sitt brott och är fri att göra vad man så vill med sitt liv. Detta är en grundläggande rättighet i en rättsstat, en rättighet som uppenbarligen inte skall gälla för alla.

Jag läser om den attack mot Liza Marklund som ett antal av henne kollegor gör på Aftonbladets debattsida angående hennes val av litterär agent. Liza Marklund har valt som sin litterära agent Niclas Salomonsson. Detta val får hennes kollegor att gå till frontalangrepp mot henne.

Skälen till angreppet är att Niclas Salomonsson i samband med sitt förhållande med Unni Drougge blev dömd till 70 timmars samhällstjänst för kvinnomisshandel, en misshandel som måste ha varit ringa med tanke på det låga straffet och att han endast döms för att han erkände sitt brott.

Jag tänker inte ens kommentera konflikten mellan Niclas Salomonsson och Unni Drougge på minsta sätt mer än att jag undrar varför hon inte polisanmält de händelser som hon på alla sätt i olika media beskyller honom för. Kan det vara för att dessa händelser inte går att bevisa, jag vet inte.

Det som står klart för mig är att de kvinnor som skrivit angreppet på Liza Marklund har en inte alltför trivsam syn på hur en dömd brottsling skall behandlas.

Jag får intrycket att de helst vill se ett samhälle där den som en gång dömts för ett brott får ett livslångt straff även efter det att brottet är sonat och straffet avtjänat. De kanske vill ha totalt yrkesförbud för de brottslingar som avtjänat sina straff. Det kanske bara gäller vissa brottslingar det kanske bara skall gälla de som är dömda för kvinnomisshandel, i sådana fall så förespråkar de att olika brott skall behandlas olika.

Alla brottslingar skall ha en chans att kunna återgå till ett normalt och hedersamt liv efter det att straffet är avtjänat. Att det sen finns vissa typer av brott som med automatik gör att man är diskvalificerad för vissa arbeten det är en sak som jag tror att alla håller med mig om, exempelvis så bör inte en dömd tjuv bli väktare eller polis lika lite som en dömd pedofil skall arbeta med barn. Den definitionen är klart skild från ett totalt yrkesförbud.

Mig veterligt så är inte litterär agent något som påverkas av att man avtjänat straff för kvinnomisshandel.

En viktig sak när det gäller brott är att även brottsoffret måste kunna gå vidare med sitt liv och inte ägna det åt att på alla sätt som finns söka efter hämnd.

Anne Holt en annan av Liza Marklund kollegor skriver idag ett läsvärt svar till de som gick till attack på Liza Marklund.

Alla som läser det här bör fundera allvarligt på om inte alla människor som är en gång dömda för något bör ha rätt till en andra chans att göra något bra av sina liv.

Första Debattartikeln

Anne Holts svar

Artikel i Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg