onsdag 10 september 2008

Skolk i betyget, bra

Den ogiltiga frånvaron i skolan det som vanligtvis kallas skolk skall redovisas i terminsbetygen det säger utbildningsminister Jan Björklund.

Ett bra förslag eftersom det gör att vi måste ta en diskussion om vad som är skolk och vad som inte är det, och att dessa definitioner måste bli lika över hela landet.

Att det kommit en massiv kritik från oppositionen och speciellt från miljöpartiet mot detta förslag är inget som förvånar eftersom de på grund av en ryggmärgsreflex säger nej till allting som kan bidra till en lugnare och tryggare skola där eleverna faktiskt lär sig någonting.

Kritiker till detta hävdar också att det är att straffa någon för hela livet. Hur kan det vara att straffa någon hela livet att tala om att du skolkade från skolan i så och så många timmar.

Frågan som jag ställer mig är hur och vilken skola som kritikerna vill ha en skola där eleverna får göra precis som de vill och ändå få godkänt trots att de knappt kan läsa och skriva. Eller en skola som ställer krav och som faktiskt lär eleverna någonting.

De ungas framtid är för viktig för att den skall kastas bort på grund av någon ideologisk skoldebatt där ingenting görs. Och de unga måste få förutsättningar i skolan att få en bra start i livet, de får eleverna inte om skolan är helt kravlös.

Om skolk inte skall rapporteras någon stans så undrar jag varför skall fusk med sjukförsäkringen rapporteras till domstol, det är ju också då ett straff som kletar fast för hela livet

Svenska dagbladet

Svenska dagbladet

Aftonbladet

Regeringen

2 kommentarer:

Anonym sa...

Skolk rapporteras redan idag. Har du mer än en viss procent ogiltig frånvaro kan studiemedlet dras eftersom du inte bedriver studier på heltid, så konsekvenserna finns redan och kanske på ett vettigare sätt än att du 10-tals år efter din skolgång ska behöva visa upp hur många timmars frånvaro du hade. Betygen bygger på att du ska uppnå kursmålen, inte vara närvarande ett visst antal timmar.

Anonym sa...

Jag håller med första kommentaren, poängen med skolan är att man ska uppnå fastställda mål, det finns inget som bevisar att alla elever får bättre betyg för att de är närvarande på alla lektioner, gymnasiet är en frivillig skolform som borde innebära eget ansvar för sina studier! Skulle det vara så att man inte är mogen för skolan och helt enkelt inte bryr sig om sina resultat för tillfället, ska det inte drabba en när man tar tag i sig och söker vidare till ett jobb eller högskola. Helt otroligt att Folkpartiet kan föreslå något så otroligt oliberalt. Låt eleverna styra själva över sina studier och minska på storebrorsfasonerna.

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg