fredag 5 september 2008

Skolor i kris

17 av 27 gymnasieskolor i Stockholm kommun måste spara pengar genom att skära i verksamheten för att få ekonomin att gå ihop, detta till viss del beroende på att majoriteten har ålagt skolorna ett sparbeting på 153,5 miljoner kronor under 2008 vilket majoriteten anser är en ökning av resurserna till skolorna.

Ett av problemen när det gäller gymnasieskolan och alla skolor är att det bara är de kommunala skolorna som blir tvingade till besparingar och friskolorna slipper helt sådana krav.

Att skolförvaltningen måste spara pengar beror till viss del på den ökade mängden med friskolor som tar bort elever och pengar från den kommunala skolan. Tyvärr så fungerar det ju så att till friskolorna så kommer de mest ekonomiskt olönsamma eleverna det vill säga de elever som klarar sig utan extra stödåtgärder vilka hamnar i kommunala skolorna vilka då får en tyngre arbetsbörda men får inga extra resurser för detta ändamål.

Skolan får inte delas upp i 2 delar där en del helt slipper sparkrav medan den andra delen får ta de mera resurskrävande eleverna och hårda sparkrav för att några skall kunna tjäna pengar på våra barns framtid

Dagens Nyheter

1 kommentar:

Anonym sa...

Det är en grymt bred missuppfattning att friskolorna i dagens Sverige fångar upp rika och framgångsrika elever. Alla skolor konkurrerar på samma grund d.v.s. det är eleven som väljer skola och inte tvärtom. Det är snarare så att skolor med gott rykte fångar upp de elever som har bäst betyg. Det är inget nytt med det - så har det fungerat väldigt länge.

Blir rädd när jag läser att det är i elevvården man skär. Det spar bara pengar på kort sikt. I längden kommer det att kosta skolan, kommunen och landet så otroligt mycket mer.

Tycker också att det är intressant att läsa de borgerligas prat om socialdemokratiska hål. Är det dessa man vill fylla med skattesänkningar också?

Skrattretande argument! :)

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg