måndag 8 september 2008

Sänkt arbetsgivaravgift, äntligen

Regeringen har hittills i sin så kallade arbetslinje försökt skapa nya arbeten genom att slå mot de svaga i samhället med sänkt a-kassa, försämrad sjukförsäkring bland annat men hittills har det inte kommit ett enda förslag som faktiskt har kunnat göra arbetsgivarna mera välvilliga till att anställa.

Det har gällt fram tills idag vill säga för nu kommer det faktiskt ett förslag som kan skapa flera arbeten, regeringen föreslår en sänkning av bolagsskatten och en sänkning av arbetsgivaravgifterna.

Detta förslag har jag väntat länge på och nästan börjat misströsta om regeringen tänkte leverera det. Faktum är att detta är det första förlag som jag tycker är riktigt bra från regeringen och som verkligen kan ge arbetsmarknaden den välbehövliga knuffen i ryggen

Dagens Nyheter

Regeringen

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg