måndag 8 september 2008

Socialdemokratiskt självmål

Socialdemokraterna har sedan förlusten förra valet bedrivet ett rådslagsarbete för att skapa en ny socialdemokratisk politik en tanke som var lovvärd och bra.

Nu ser vi vad det så kallade rådslagsarbete egentligen har syftat till nämligen att lyfta socialdemokraterna till höger på den politiks skalan.

Nu med rådslagsgruppens förslag om förändringar i sjukförsäkringen så kastas det sista av solidaritet och humanism ut genom fönstret av socialdemokraterna.

Att säga att rehabiliteringen av sjuka skall bli bättre är helt rätt men att kräva att alla som är sjuka skall prestera en motprestation är rent av vansinnigt, vi talar ju faktiskt om människor som är sjuka.

Om socialdemokratin fortsätter att anamma fler och fler av alliansens regering så kommer vad som nu idag ser ut som en klar valseger 2010 att snabbt förbytas i en förödande valförlust som i värsta fall kan splittra socialdemokratin i ett flertal mindre partier.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg