lördag 13 september 2008

Tänk igen Folkpartiet

Folkpartiet säger idag helt nej till att låta polisen få tillgång till det så kallade PKU registret, ett ställningstagande som jag bara kan se som ett populistiskt utspel och inget annat.

Det kan väl ändå inte vara folkpartiets mening att hindra polisen att på ett effektivt sätt få fast brottslingar när det gäller grov kriminalitet..

“Vi vill vara tydliga, och säga att vi inte accepterar att registret används i brottsbekämpande syfte. Det är alltid en avvägning mellan personlig integritet och andra viktiga mål. Men vi är övertygade om att vi måste värna den personliga integriteten, förklarar Tobias Krantz”

Vems integritet är det som folkpartiet vill skydda brottsoffrets eller brottslingens, den frågan skulle jag vilja ha reda på.

PKU registret får inte användas som jag ser det för mindre brott men för grövre brott så kan PKU mycket väl användas som ett verktyg för polisen. Vid exempelvis en våldtäkt med okänd gärningsman så kan det vara ett bra verktyg att via PKU kunna identifiera brottslingen och förhindra att ha upprepar sina handlingar. Likadant vid mordfall.

Det måste finnas tydliga regler för när polisen får begära assistans av PKU för att identifiera en brottsling, men den möjligheten måste finnas om vi skall kunna se till att alla i Sverige får en trygghet.

En lämplig arbetsordning vore att vid de tillfällen då hjälp från PKU behövs är att polisen ger PKU ett prov på den DNA som de vill ha identifierad och PKU tar fram svaret och överlämnar det till polisen som sedan får göra vidare matchningar mot den misstänkte, på det sättet så kan PKU användas av polisen för grövre brott utan att ge polisen allmän tillgång till själva registret.

De brott som jag tänker på kan komma ifråga för användandet av PKU är mord, våldtäkt och mycket grov misshandel, samt alla fall av sexuella övergrepp mot barn.

Det är ett allmänintresse att dessa personer infångas och lagförs så fort som det är möjligt.

Frågan som bör utredas mycket noggrant är om vi kanske borde införa ett allmänt DNA register över alla i Sverige bosatta, Ett sådant register kan ha många fördelar framför allt när det gäller att identifiera okända offer i samband med olyckor och brott.

Att så kategoriskt säga nej som Folkpartiet gör är inte direkt noggrant övertänkt och detta är frågor som i det stora perspektivet behöver en ordentlig debatt där alla sidor noggrant belyses.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

4 kommentarer:

Affe sa...

Håller med dig.

Stör mig på att journalisten inte ställer några tuffa frågor.

Efter detta tex:

"I 'extrema fall' kan det eventuellt finnas skäl att göra ett undantag, enligt folkpartiet."

så vore det väl naturligt för en journalist att reda ut vilka brott folkpartiet inte tycker är så allvarliga. Eller med andra ord, vilka och hur många brottsoffer man anser sig kunna offra.

Förslagsvis ta reda på något fall med tex någon serievåldtäktsman vars blod finns i registret och peka på de våldtäktsoffer som hade sluppit bli offer om polisen kunnat kolla upp det.

Anser Folkpartiet att deras lidande vägde för lite jämfört med värnandet av den personliga integriteten?

och tror Folkpartiet att en majoritet av de 3 miljoner, vars blod skulle kollas upp, skulle föredra att en serievåldtäktsman INTE blir fast eftersom de får sin integritet kränkt när polisen kollar deras blod?

Anonym sa...

Du missar poängen. Det är inte OK att använda PKU-registret för brottsbekämpning ens om man tycker ett nationellt DNA-register är en bra idé. PKU-registret skapades i forskningssyfte. De som lämnat in prov till det har gjort det under ett avtal att provet bara skall användas i forskningssyfte. Att nu ta dessa prov och använda dem till något helt annat är avtalsbrott och förödande för trovärdigheten.

Sen är inte ett DNA-register någon silverkula ens om man skulle upprätta det på ett ärligt vis. Vi hittar brottslingar idag och lyckas t.o.m. fälla dem i rätten. Väl fällda så får de dock mycket korta straff på fängelser eller psykvård med minimal säkerhet och många permissioner.

RAMPKORV sa...

Tack och lov har jag lämnat det där registret. Synd att det går på forskningens bekostnad.

Farmorgun sa...

Bra att Fp äntligen vaknat och börjat bry sig om att de somlagstiftare varit på väg mot en annan användning än vad man lovade de nyfödda barnens föräldrar när registret inrättades. Om nu kontrollivrare som du ska få rätt, kan man undra varför detta register i så fall bara ska innehålla blod av alla under 33 år? Allmän blodprovstagning av oss alla andra för ett brottsbekämpningsregister?

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg