fredag 5 september 2008

Val i Angola

I dag så går Angola till valurnorna för att kanske få slut på våldet i landet som har varit närvarande mer eller mindre sedan Angola blev självständigt.

Valprocessen kanske inte är den bästa och valet det mest välorganiserade men det finns en vilja att skapa försoning i landet med detta val.

Om Angola lyckas skapa försoning och lugn med valet i dag så blir det ytterligare ett bevis på att problemen i Zimbabwe inte är kopplade till vare sig politik eller region utan enbart kan skyllas på Robert Mugabe.

Jag hoppas att Angola lyckas med sin föresats att bli en afrikansk förebild

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg