tisdag 9 september 2008

Valframgång i Angola

Valet i Angola ser ut att utvecklas i precis den riktning som alla hoppats på att kunna skapa en stark och legitimt vald regering. Valets segrare MPLA har nu gratulerats till segern av det största oppositionspartiet UNITA vilket gör att utgången av valet blev precis så fredlig som alla hoppades på,

De internationella valobservatörerna har heller inga större klagomål på valets genomförande utan säger att allt i stort sätt gick rätt till.

Denna framgång med valet i Angola kommer som en trivsam bekräftelse på att det faktiskt går att ha val under städade former även i länder i Afrika, ett faktum som man nästan börjat tvivla på efter valet i Kongo och speciellt efter den parodi på val som Utspelade sig i Zimbabwe.

Även om detta var en demokratisk framgång så vill jag passa på att påminna om Burma och Tibet vi får inte glömma bort dessa länder och att arbeta mot det förtryck som där råder.

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg