fredag 31 oktober 2008

Bejaka livet

I dag är första dagen på resten av ditt liv är en devis som kommer upp i huvudet på mig när jag läser om SvTs nya program “ himlen kan vänta”. Programmet följer några människor med dödliga sjukdomar men skall inte bli något program om döden utan ett om livet.

Jag hoppas att de lyckas med sin målsättning för programmet för många som i dag får en diagnos på en allvarlig sjukdom ser ofta det som en definitiv dödsdom, vilket det inte alltid är.

Förhoppningsvis så kan detta program och de som medverkar få många att inse att det viktigaste är att bejaka livet och att ta vara på den tid som man ändock har till sitt förfogande och försöka göra något bra av denna tid.

Min personliga tro är att om man får en allvarlig diagnos och gräver ner sig i diagnosen så förvärras sjukdomen snabbare än om man bejakar det roliga som finns runt omkring än.

Så till alla sjuka så väl som friska vill jag säga, bejaka livet för vi vet inte hur länge det varar.

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg