fredag 31 oktober 2008

Varg

I ekots lördagsintervju tar Drottning Silvia kungen i försvar angående hans uttalanden om vargar, någonting som inte är direkt förvånande för det är ju hennes man som vi talar om.

Hon vill också se begränsningar av Internet med hänvisning till att det är så lätt att sprida barnpornografi och ja det är lätt att sprida barnpornografi men frågan är om inte barnporren används där som en metafor för allt som drottningen inte vill skall spridas. Att internet är fritt för det fria ordet är viktigt för demokratin, men alla vi som använder internet måste göra det med tanke och vara vaksamma och hjälpas åt att stoppa avigsidorna.

Men egentligen hade jag nu tänkt prata om vargar och rovdjur i Sverige i allmänhet.

En sak har kungen rätt i och det är att de skall vara vilda och att när de söker sig till oss människor så blir det ett problem, men att använda det som argument för en allmänn vargjakt håller inte eftersom det då handlar om enstaka individer. Problem med enstaka individer går att lösa genom skyddsjakt på just den individen.

Ingen vet i dag med säkerhet hur stor vargstammen i Sverige är uppgifterna varierar lite beroende på vem man fråga, den kan vara allt från 150 individer till 250 individer, sanningen är at ingen vet.

Jag är glad att vargen återkommit i den svenska naturen och anser att den behövs där för att göra ekosystemet komplett. Samtidigt så förstår jag de som är rädda för att vargen återkommit eftersom inget djur är så behäftat med myter som just vargen.

Men att vara rädd för en varg när man går ut i skogen är inget man normalt behöver vara för vargen precis som alla andra djur undviker i det längsta en kontakt med människan. En normal varg om man möter den i skogen gör sitt bästa för att inte synas.

När människan får se på varg och springer bort skrikande, hjälp en varg, så springer alla normala vargar åt andra hållet skrikande, hjälp en människa.

Alla djur flyr hellre än tar en konfrontation det ligger i deras natur, skulle man ha oturen eller turen det beror på hur man ser på saken att möta ett rovdjur i konfrontation så gäller det att ta det lugnt och sakta dra sig bakåt för at på det viset klargöra att man inte är ett hot.

Jag hoppas att vi får en livskraftig vargstam i Sverige i enlighet med de mål som är uppsatta på 200 individer och att den stammen kan föryngras då och då med nytt blod annars kommer den att dö ut av sig själv till slut i alla fall eftersom den då blir för inavlad.

Någon vargjakt kommer inte att behövas de närmast översiktliga åren däremot så kan skyddsjakt på enstaka problemindivider behövas.

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg