torsdag 23 oktober 2008

Leijonborg utan tanke

Kristdemokraten Lennart Sacrédeus anser att det råder kristofobi i den akademiska världen i Sverige och kräver åtgärder av forsknings- och högskoleminister Lars Leijonborg (fp). Åtgärder som Leijonborg omedelbart avfärdar.

Faktum är att jag inte ofta brukar hålla med Sacrédeus i hans resonemang men denna gång lyckas han faktiskt hitta någonting vettigt att säga.

Vi lever i ett samhälle där alla religioner skall behandlas lika så att så enkelt avfärda behovet av åtgärder mot kristofobi känns lite nonchalant, jag undrar om Leijonborg på samma nonchalanta sätt hade avvisat krav på åtgärder mot Islamofobi också, jag har svårt att tro det.

Hade kravet handlat om åtgärder mot islamofobi så är jag säker på att Leijonborg hade hoppat runt som en äggsjuk höna i sin iver över att införa sådana åtgärder.

Religioner skall behandlas lika i vårt samhälle och det inkluderar även regeringens ministrar

Dagen

1 kommentar:

Anonym sa...

Lasse
Som jag ser det är detta en rekyl orsakat av bland annat den kristna kreationismen och kanske vissa frireligiösa gruppers motstånd mot homosexuella. Ulf Ekmans budskap i Uppsala är nog en ytterligare orsak.

För mig är den centrala frågan kreationsmen. Det pågår faktiskt en maktkamp (kanske i det dolda) mellan vetenskapsbegreppet och vissa kristnas "manipultiva" försök att skapa pseudovetenskap.

Inom universitetsvärlden är man nog genuint rädd för en successiv glidning av vetenskapsbegreppet.

Det finns faktiskt lobbygrupper inom troslärorna som ständigt ifrågasätter vetenskapen som metod.

Inom pingströrelsen finns faktiskt ett släktskap till de mer extrema kristna rörelserna inom landet.
Hade han varit missionsförbundare eller baptist hade nog ingen reagerat. (det är liksom lättmjölk inom troslärorna)

Till slut handlar det om en ständigt pågående maktkamp om det sk tolkningsföreträdet.

Där har du troligen frågan. Att sedan enskilda personer får lida och bli symboler är nog oundvikligt.

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg