tisdag 21 oktober 2008

Bra lag

I morgon så klubbar riksdagen igenom en förlängning av en tillfällig lag som infördes 1952, lagen ger SÄPO rätt att avlyssna en misstänkt vid vissa allmänfarliga brott, högmålsbrott, brott mot rikets säkerhet och terroristbrott. Ett helt riktigt beslut anser jag SÄPO måste få de resurser som behövs för att kunna fullgöra sitt arbete.

Den åsikten delas dock inte av vänsterpartiets Lena Olsson, och miljöpartiets Mehmet Kaplan som reserverade sig mot beslutet när det var upp för behandling i justitieutskottet, med hänvisning till att det påverkar den personliga integriteten. Det är väl självklart att en sådan lag påverkar den personliga integriteten men frågan är vems integritet vi skall skydda skall vi skydda de som vill med våld ändra vårt samhälle och anser att terrorism är en accepterad metod att få igenom sina politiska mål eller skall vi skydda den majoritet av befolkningen som står för att skapa ett demokratiskt samhälle.

Sen gammalt så vet vi ju at vänsterpartiet är emot allt som heter lag och rätt och att vänsterpartiet för precis allt som står i deras makt för att motarbeta att polisen skall kunna utföra sitt arbete. Att miljöpartiet nu ansluter sig till den linjen är inte bra eftersom det innebär att på sikt så kommer demokratin at hotas av just de som vill skydda den.

I vänsterflummets idealsamhälle så nöjer sig polisen med att jaga bilister som kör för fort och låter de vanliga brottslingarna gå fria, skulle någon gång av misstag en brottsling fångas av polisen så är det synd om brottslingen och brottsoffret som skall straffas. En sådan politik är något som jag inte ställer upp på.

Den här lagen är bra sen kan vänsterflummarna hävda att den är riktad mot dessa, bara för deras kännedom så riktas lagen även mot de extrema på högersidan. Men av någon anledning som jag inte begriper så anser sig vänstern mest utpekad, man kan ju undra varför.

En del har nu undrat varför bloggarna som var så emot FRA har varit så tysta i den här frågan, Jag kan inte komma med någon förklaring men väl en teori.

Mycket av motståndet mot FRA kom i grund och botten från Piratpartiet ett parti som anser att Internet skall vara laglös zon där vanliga lagar inte skall gälla och saker som i övriga samhället är förbjudna skall vara tillåtna.

Motståndet baserades på ett egenintresse inte på ett intresse av att skydda någon befolkning mot myndigheterna, och ett motstånd mot att det skall vara möjligt att se till att lagen också följs på Internet.

Dagens Nyheter

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg