torsdag 23 oktober 2008

Bygg mera hyresrätter

Bostadssituationen för de som är unga är minst sagt dålig i dag, med ett allt mindre byggande av bostäder och ett närapå totalstoppat byggande av hyresrätter.

För att kunna komma in på bostadsmarknaden i dag så krävs det att man köper sig in i en bostadsrätt vilket inte alla är förunnat att kunna göra.

Att det har blivit på detta sätt beror på en under lång tid misslyckad bostadspolitik som inte sett till att få fram de bostäder som behövs för att alla skall kunna ha någonstans att bo. Situationen har de senaste åren blivit allt värre eftersom det då enbart fokuserats på att producera bostadsrätter vilket inte hjälper någon in på bostadsmarknaden.

Normal så skulle en nyproducerad bostadsrätt ge en ledig hyresrätt om allt fungerade perfekt men så har det inte varit eftersom mängder av hyresrätter samtidigt ombildats till bostadsrätter.

Det behövs nu krafttag för att skapa en bostadsmarknad där alla ha möjlighet att få en bostad. Jag har i andra inlägg förespråkat ett nytt miljonprogram vilket är egentligen den enda lösningen.

Att 60 talets miljonprogramsområden inte är de mest attraktiva i dag beror inte på hur områdena byggdes eller planerades utan på hur dessa områden senare sköts både av ägarna som av politikerna.

Det har till många områden i miljonprogrammet skett något som kan kallas social dumpning där de som är svaga och utslagna i samhället styrts till dessa områden med ökade problem som följd, tack vara dessa ökade problem så har fastighetsägarna inte alltid varit så där enormt noggranna med underhållet.

Om vi startar ett nytt miljonprogram så är det ju enkelt att undvika de problem som det gamla miljonprogrammet medförde för vi vet ju i dag vilka misstag som där begåtts.

Men i dag så finns det nog tyvärr ingen vilja bland politiker att bygga vanliga bostäder för vanliga människor utan det är mera intressant att satsa på dyrbara skrytprojekt för de som redan har en god ställning på bostadsmarknaden

Jag hoppas på en ändring i politikernas attityd till bostadsproblemen och att de börjar ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen i Sverige

Dagens Nyheter

1 kommentar:

Camilla sa...

Kanske är det som fotolasse.se skriver att borgarna minskar antalet hyresrätter för att behålla hög efterfrågan (och högt värde) på bostadsrätter. Borgarna tycker också att eget ägande är bra, och ser det som sin uppgift att få hela svenska folket att tycka som de. Detta genom att tvinga in oss i eget ägande genom att omöjliggöra en bostadskarriär inom hyresbeståndet. "Valfrihet" hos högern..

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg