tisdag 21 oktober 2008

Det hade vi ingen aning om

Assa Abloy måste ha och även ha haft världens trögaste företagsledning, när Assa Abloy köpte det israeliska företaget Mul-T-Lock år 2000 så fick dom med på köpet en fabrik som ligger på den ockuperade västbanken.

I dag säger sig Assa Abloy inte känt till att den fabriken låg på västbanken och att det var olagligt at bedriva verksamhet på ockuperad mark enligt internationell rätt.

När Assa Abloy köpte det israeliska företaget så bör dom ha tittat på vad dom fick och kanske till och med besökt anläggningarna, såtillvida inte Assa Abloy köpte företaget osett vilket jag finner ganska orimligt.

Det som är sanningen är nog den att Assa Abloy väl känt till vad som pågått men varit så tacksamma för de bidrag som den Israeliska regeringen betalt ut så de låtit verksamheten fortgå och hoppats på att ingen skulle komma med kritik.

Dagens Nyheter

Svenska dagbladet

Aftonbladet samt även här


Dagen

1 kommentar:

Magnus sa...

Det är naturligtvis fullständigt lagligt att bedriva verksamhet i en bosättning som dessutom kommer att inlemmas till Israel i en framtida fredsöverenskommelse.

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg