torsdag 23 oktober 2008

Hej då grundforskningen

Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp) presenterade i dag regeringens forskningsproposition.

När jag läser om hur pengarna till forskningen i framtiden skall fördelas så blir jag mörkrädd för detta är nog det absolut mest idiotiska förslag till fördelning som någon kunnat komma på.

I stället för att som idag fördela forskningspengarna efterbehov så skall de i framtiden fördelas efter hur mycket publicitet en forskning lyckas få, med andra ord så kan den tråkiga trista men ack så viktiga grundforskningen iskallt räkna med minskade anslag medan den forskning som inte presterar speciellt mycket av värde men många rubriker och artiklar får mera pengar.

Hur en sådan modell skulle kunna vara bra för Sverige kan inte jag begripa det måste man nog minst vara folkpartist för att förstå.

Leijonborg säger ”Anslag blir nu beroende av vad man presterar. Det mäts utifrån hur mycket man citeras i vetenskapliga tidskrifter och hur duktig man är på att skaffa kapital utifrån” det låter som om marknaden och showmanskap helt skall styra forskningen.

Samtidigt så talar han mot sig själv eftersom han också säger ”Vi måste kraftsamla på vissa områden, sade högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp) ”

Om vi skall kraftsamla på vissa områden så måste medel för den forskningen styras dit av vilja och inte av något annat.

Leijonborg har rätt i at detta är världsunikt, det är världsunikt korkat.

Dagens Nyheter

8 kommentarer:

kafpauzo sa...

Det handlar inte alls om att få rubriker, snarare tvärtom.

Det handlar om att bli citerad av andra vetenskapsmän i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Om man skapar kvällstidningssensation i förtid kan det skada ens vetenskapliga anseende, så man blir mindre citerad i dessa viktiga vetenskapliga tidskrifter.

Vetenskapsmännen själva använder antalet citeringar som ett grovt mått på forskningens tyngd.

Jerry sa...

Hoppas verkligen att pengar kommer att flyttas från politiskt motiverad pseudovetenskap som t.ex. "genusvetenskap" till vettiga, användbara områden! På tiden att vänsterflummarna röks ut från universiteten. Inom pseudovetenskapen finns oftast resultaten klara redan innan forskning påbörjats, man letar bara efter sådant som stödjer hypotesen, t.ex. att det finns en hemlig manlig konspiration mot kvinnor, och annat trams.

pectas sa...

Även om systemet med citeringar inte är prefekt så är det ändå det bästa kvantitativa sättet att mäta vetenskaplig "tyngd" på. Att få publicitet i vetenskapliga sammanhang är ju inte alls samma sak som att vara sensationell i allmänhetens ögon. Att dela ut pengar efter citeringar tror jag inte kommer att missgynna grundforskningen.

Det finns andra delar i proppen som man bör vara mer orolig för. T.ex. regeringens satsningar på mycket smala områden som är mediala och häftiga just nu. Visst, det är viktigt att satsa på t.ex. medicin, men specifika satsningar på enskilda sjukdomar kan slå fel.

Mangan sa...

kafpauzo: citeringar enligt det här systemet gynnar kraftigt naturvetenskap och medicin, helt enkelt därför att dessa områden har fler stora internationella tidskrifter med bred spridning. Forskning om låt oss säga kolloidkemi eller immunologi tenderar att ge långt fler citeringar än t ex forskning om barnspråk, svensk politik eller juridik eller dansk litteratur, därför att tidskrifterna är så mycket fler och större (besök ett naturvetenskapligt UB så får du se). Många idébyggare och ledarskribenter säger också ganska öppet att de vill ha bort "pratvetenskaperna" och satsa enbart på naturvetenskap, matematik och teknik.

Visserligen finns en "multiplikator" inbyggd, men förslaget känns ändå rejält trubbigt, och det där om att man idag får pengar slappt utdelade i evighet bara man fått en gång är en ren lögn.

eatfrog sa...

Värt att ha i åtanke dessutom är det faktum att systemet kommer fördela pengarna till universiteten, inte enskilda forskare.

Finns det något universitet i sverige som bedriver bara grundforskning och därmed kommer missgynnas? Antagligen inte. Lyckas universitet bli citerat och få pengar in den vägen så kan de ju fortsätta med sin grundforskning utan bekymmer.

Sen är det som kafpauzo säger, det handlar om vetenskapliga tidskrifter, inte aftonbladet. Det är inget nytt sätt att kvantifiera forskning på, men visst, det är inget perfekt system. Sen att barnspråk får det lite svårare vet jag inte om det är någon nackdel.. det är nog helt klart dags för pseudovetenskapen att försvinna ur universiteten.

Andreas sa...

Så du menar att språkvetenskap är pseudovetenskap?

Naturvetenskapen är oftast mer absolut än humaniora. Men inte ens naturvetenskapen är helt absolut. Detta är ju elementär vetenskapsteori.

eatfrog sa...

den språkvetenskapliga forskning jag stött på har varit ren pseudovetenskap och slöseri med resurser ur min synvinkel.

det var en i umeå som satt fulltid i ett helt år med lön och allt och skrev om dialektala ord för träskmark i umeåregionen. yes, det är det som driver sverige framåt!

(värt att notera är att mitt område är samhällsvetenskap)

mangan sa...

Bortsett från axeln humaniora/samhälle vs naturvetenskap och medicin finns det en annan tydlig dimension här: forskning på svenska ämnen vs internationella eller amerikanska problemfält. Det är ju uppenbart att Leijonborg tänker sig en fixerad lista på vilka tdiskrifter som räknas inom varje ämne och att de flesta av dem kommer att vara etablerade engelskspråkiga (baserade i England eller Nordamerika). Forskning om svenska problemfält - juridik, politik, litteratur, ekologi i Sverige - blir sällan spridd till just tidskrifter i USA på det sättet, medan de kan få en hel del uppmärksamhet bland andra forskare och ute bland vanligt folk, skolan etc i Sverige och i Norden.

Jag tycker inte att det borde vara kontroversiellt att svenska universitet också ska forska på bred front om Sverige - vem ska annars göra det? - men om man ser akademiens uppgift som att "bygga ett vetenskapernas Manchester United" (jag har glömt vilken tomte det var som kom med den frasen, men han stod nära alliansens forskningspolitik) så blir det naturligtvis inriktat på edge-projekt inom teknik, fysik och medicin. Grenar som redan idag får den större delen av pengarna, både när det gäller grundutbildning och forskning.

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg