fredag 10 oktober 2008

Homo vill begränsa demokratin

Homo, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning har fått nej av högsta domstolen att ta upp ett diskrimineringsfall mot Umeå kommun där kommunen både av tingsrätt som hovrätt friats.

Diskrimineringen skulle ha bestått i att den kristdemokratiska ledamoten av socialnämnden Helen Edlund reserverade sig mot ett beslut att låta ett samkönat par adoptera. Paret fick av socialnämnden ja till att adoptera.

Att Homo drivit denna fråga är för mig helt främmande för uppenbart så vill Homo då inskränka på våra demokratiska rätigheter. Att som deltagare i en politisk nämnd kunna reservera sig är en av demokratins grundpelare vilket även tingsrätt och hovrätt slagit fast.

Man undrar om det inte finns viktigare saker för Homo att göra än att slösa bort skattepengar på att Försöka begränsa demokratin.

Dagen

4 kommentarer:

Anonym sa...

Detta är inte en fråga om att begränsa vare sig demokrati eller yttrandefrihet. Målet i sig handlar om att Politikern var utsedd att som nämndeman verkställa svensk lagstiftning och reserverade sig mot ett beslut som hade stöd i lagen. Att yttra sig om sina personliga/politiska åsikter har hon fortfarande rätt att göra men hon begår nära nog tjänstefel i detta ärendet.

Termopyle sa...

Så "anonym" du menar att homosexuella alltid ska bli godkända som föräldrar pga sin sexuella läggning? Ska det inte göras en prövning av deras lämplighet på samma sätt som för heteropar? Man kan inte lagstifta om människors rätt att ha en åsikt.

Anonym sa...

Det är märkligt att det skall vara tillåtet att ha vilken avvikande uppfattning om vad som helst och säga precis vad man vill, håna kungen, häda Gud och hetsa mot troende.
Men däremot får man inte ha en avvikande uppfattning homosexualitet.
Självklart måste politiker ha rätt att ha en åsikt om allt.
De tär också svagt att just homosexuella är så rädda för åsikter att andras uppfattningar om detta inte skall vara tillåtna.
Om man anser att något är rätt så tål man andras uppfattningar.
De brukar alltid framhållas att de som inte är för homosexualitet är en liten minoritet. Ja, men då är deras åsikter väl inte så farliga?

Anonym sa...

Lasse B

Här har du helt felbedömt det.

Givetvis har politiker i tex kommunfullmäktigemotioner etc rätt att argumentera emot att samkönade par ska ha möjlighet att adoptera.

Men en socialnämnd som prövar ett pars lämplighet som adoptivförälder ska följa svensk lag.

Vi kan ju jämföra med att ledamöter i skattenämnder ska avgöra ärenden från hur skattelagarna ser ut idag. En vänsterpartist kan inte i en skattenämnd säga att ett visst företag ska betala högre skatter med hänvisning till att v-politikern själv är för högre skatter för företag.

Det som var problemet var inte heller att kd-politikern tyckte att just det där homoparet var olämpligt. Utan problemet var att kd-politikern ville säga nej med hänvisning till att samkönade par inte bör få adoptera. Och det är inte förenligt med hur lagen ser ut idag. Vill man sedan ändra den lagen får man jobba för att riksdagen ska göra det. Det gäller för övrigt för alla lagar.

Sedan kan man ju diskutera om det var rätt av HomO att driva ärendet till domstol eftersom kd-polikern var i minoritet i socialnämnden men det är en annan debatt. HomO tyckte sannolikt det var ett viktigt principärende.

Bengt Held

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg