tisdag 28 oktober 2008

Kreativ redigering

Ruth Närhi, 50 är en av de återkommande profiler som följts i kanal 5s serie Färjan och i ärlighetens namn nog har man funderat lite kring henne och hennes yrkesval när man sett bilderna, tanken att hon skulle ha varit prostituerad har nog slagit de flesta människor när man sett bilderna på tv-rutan.

Det som jag funnit märkligt är att om så varit fallet varför skulle då rederiet som uppenbarligen känner till henne väl låtit henne fortsätta normalt så borde en prostituerad slängas av båten och portas därifrån på obestämd framtid.

Nu kommer förklaringen hon är inte prostituerad utan hon raggar själar till Jesus, hon har med andra ord valt ett något udda ställe för sitt missionsarbete. Anser hon att det är mödan lönt så är det upp till henne fast hon kunde kanske ta en funderare på sin klädstil för den har nog bidragit mycket till den negativa bilden av henne.

Det som detta visar är hur man med kreativ redigering av ett material kan framställa sanningen till något som inte alls överensstämmer med sanningen. Vi får inte glömma att det som visas på tv är en timme med reklamavbrott vilket inte ger mer än kanske 45 minuters bilder från färjan.

Om man klämmer in en kryssning på 22 timmar på 45 minuter så säger det sig självt att man måste redigera och då väljs naturligtvis de bitar ut som ger den bästa tv:n även om bilden som framkommer inte är den sanna bilden.

Det finns många exempel på dokumentärer där en lång period kläms ihop till bara en knapp timmes tv och att den verkliga bilden då inte visas är ganska klart.

En kanal som har många sådana hopklämda verkligheter är Discovery som även om viljan är god inte lyckas få med hela sanningen utan kanske nöjer sig med att visa det som tittarna vill se.

Så även om man säger att kameran inte ljuger så glöm inte bort att redigeringen kan ljuga som en häst sparkar.

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg