tisdag 28 oktober 2008

Pensionshöjning?

Att Sveriges pensionärer får en rekordhöjning av pensionerna nästa år är bra , höjningen på 4,5 procent är stor och kombinerat med regeringens skattesänkning så borde det kunnat bli ett tillskott i kasas för de flesta pensionärerna. Så blir det inte utan de förbättringar som pensionärerna fås äts upp av höjda livsmedelspriser.

Jag hoppas att detta bara är en begreppsförvirring så att alla höjningar som kommer att drabba pensionärer och även andra är med i beräkningen som höjda elpriser, höjda boendekostnader och sådana saker. Skulle inte allt vara medräknat så kommer denna rekordhöjning att i praktiken inte bli något annat än en minskning av pensionärernas standard och det tror jag inte var meningen med den.

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg