onsdag 15 oktober 2008

Maten blir billigare

Livsmedelspriserna verkar nu vara på väg neråt, en förklaring till det sägs vara de sjunkande råvarupriser.

Frågan är om det är hela förklaringen, jag tror nog att det är så att finanskrisen också har gjort att många spekulanter inte längre vågar spekulera i stadigt ökande livsmedelspriser.

En annan orsak tror jag är den minskade försäljning som blivit följden av de ökade livsmedelspriserna.

Man får ju nu hoppas på att våra kära politiker inte dummar sig som dom brukar och hittar på någon ny avgift som höjer livsmedelspriserna, vilket inte alls skulle förvåna mig.

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg