fredag 3 oktober 2008

Vattenfall hånar alla

Statliga elbolaget Vattenfall höjde den första oktober avgifterna kraftigt för eldistribution, nätavgifterna gick upp med ungefär 550 kronor för en eluppvärmd villa.

Denna höjning motiverar Vattenfall med investeringar i elnätet. Denna höjning görs trots att vattenfall har gjort enorma vinster de senaste åren. Var är de pengarna borde inte vinsten ha gått tillbaka in i företaget och där använts till investeringar i ett bättre elnät.

Denna höjning är ju mer eller mindre ett rent hån eftersom Vattenfall därigenom inte lyssnar på kritik från regeringen det vill säga ägarna eller på kritik från myndigheten Energimarknadsinspektionen , kritik som gått ut på att Vattenfall investerat för lite och tagit ut för höga avgifter.

Eftersom det är under utredning vattenfalls avgifter under ett flertal år så är detta inget annat än ett hån mot övriga Sverige från Vattenfalls sida.

Det är nu dags att ägarna det vill säga vi alla via regeringen byter ut styrelsen i vattenfall till en som är bered att lyssna på vad ägarna säger. Och den styrelse som sparkas för att inte ha klarat av att ta tillvara ägarnas vilja skall inte ha ett öre i fallskärm.

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg