torsdag 9 oktober 2008

Sjuk vård

Reumatikerförbundet satsar på att utbilda sina medlemmar i konsten att vara patient, detta i syfte att dess medlemmar skall få den vård de har rätt till. Samma problem drabbar många andra sjukdomar.

Men är det så att vi patienter skall behöva lära oss konsten att vara patient, skall vi behöva läsa in en läkarexamen för att få rätt vård, jag anser inte att det skall behövas i ett modernt välorganiserat samhälle. Sådana här initiativ är i dag välbehövliga för att tillvarata patientintressena men egentligen så skall dom inte behövas.

Utbildning, social status eller etniskt ursprung skall inte spela någon roll när det gäller att få god och riktig vård. Vad det handlar om är att det måste till ett ordentligt arbete dels med att se till att alla vårdpersonal känner till vilka rättigheter och möjligheter det finns för patienterna. Samt att det måste tillföras resurser så att det finns hjälp att hitta rätt i vården när den behövs för patienterna.

Att genomföra detta är kanske en kostnad men det finns idag många svarta hål inom vården som slukar pangar utan att producera den minsta vård. Ett exempel på sådant system är det så kallade köp och säljsystemet som praktiseras inom vissa landsting där alla vårdinrättningar köper och säljer vård till varandra. Detta är ju fullständigt nonsens eftersom det i slutändan handlar om att det är skattebetalarna som står för notan.

Det enda som detta system innebär är en ökad administrativ kostnad för vården, att avskaffa detta idiotiska system skulle innebära stora besparingar som dessutom skulle förbättra vårdens kvalité.
Att något är sjukt inom vården förstår man när det finna lika många administratörer som sjukvårdande personal inom organisationen.

Dagens Nyheter

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg