måndag 13 oktober 2008

Skattebetalarna får notan av spekulanterna

Regeringscheferna i de 15 euroländerna har nu enats om ett enormt paket som skall rädda bankerna, ett paket som i praktiken innebär att alla risker i banksystemet nu flyttas över till skattebetalarna utan vidare krav på kompensation för detta. Staterna det vill säga skattebetalarna skall garantera alla lån mellan banker.

Vilket innebär att om en bank inte skulle kunna betala tillbaka sitt lån så skall skattebetalarna göra det.

Angela Merkel ,Tyskland förbundskansler sade efter beslutet: Detta är ett gemensamt konkret principbeslut mellan euroländerna, som vi hoppas att de övriga EU-länderna ska ansluta sig till.

Det visar ju bara att länder som inte är med i Eurosamarbetet fullt ut ställs inför fullbordat faktum och bara har att rätta sig efter vad andra har bestämt.

Att detta var välkommet av de som spekulerar med andras pengar bevisas av att börsen i Stockholm nu tagit ett glädjeskutt uppåt idag, och det är klart att börsen hoppar uppåt de kan ju nu fortsätta att spekulera till sig stora vinster och vara säkra mot förluster för det har ju regeringscheferna lovat att skattebetalarna skall ta hand om.

Den här räddningsaktionen hjälper enbart de som spekulerar den hjälper inte de vanliga människor som förlorar sina arbeten när företag flyttar till låglöneländer för att spekulanterna skall få ännu större vinster, det skyddar heller inte oss vanliga människor mot den kris som med största sannolikhet som kommer att komma på bostadsmarknaden.

Den skyddar bara spekulationsekonomins deltagare.

Det enda rätta hade varit att kräva att om staterna skall garantera lånen så skall de också få del i vinsten eller få ett stort ägarinflytande, för egentligen så är det ägarnas sak att skjuta till de pengar som behövs.

Dagens Nyheter här, här samt här

Svenska Dagbladet här, här samt här

Aftonbladet här

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg