tisdag 7 oktober 2008

Socialdemokraternas skuggbudget

Mona Sahlin och Thomas Östros presentera idag socialdemokraternas skuggbudget på DN debatt.

Det som slår mig är att socialdemokraterna nu till fullo verkar ha accepterat alliansens första steg i jobbskatteavdraget och då accepterar det orättvisa i det tanke sättet, var tog solidariteten vägen?

De satsningar som presenteras är alla välbehövliga satsaningar men om det räcker med att säga nej till ytterligare ett steg i jobbskatteavdraget för att finansiera dessa är mera tveksamt.

Det hade varit mycket intressant om de utvecklat finansieringen lite mer det hade skapat en betydligt större trovärdighet åt deras budgetförslag.

Att dom vill sänka avgifterna i arbetslöshetsförsäkringen är bra men det är ändå mycket som jag saknar, var är ändringarna i sjukförsäkringen som socialdemokraterna borde föreslå för att ha trovärdighet av sin kritik av regeringens försämringar eller hare socialdemokraterna accepterat dom också?

Vad det verkar så klagar socialdemokraterna högt när ett förlag genomförs av regeringen och kritiserar det hårt men efter det att det är genomfört så accepteras det direkt, hade socialdemokraterna inte accepterat försämringarna av sjukförsäkringen så borde det ha varit med en förbättring av den i deras riktning i deras budgetförslag men det sägs ingenting om den så då har dom väl accepterat dessa försämringar också.

Det är nog dags för socialdemokraterna att verkligen fundera över vad de håller på med för det är inte konstruktiv och lönande oppositionspolitik att acceptera allting så fort det är genomfört.

Dagens Nyheter

Aftonbladet samt även här och även här

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg