måndag 20 oktober 2008

Stabilitetsplan och lite lögner

I dag så presenterade regeringen sin stabilitetsplan för finanssektorn.

I korthet så går den ut på att regeringen ställer upp garantier på 1500 miljarder kronor att användas till åtgärder för att stärka finansmarknaden, tanken är att detta inte skall kosta skattebetalarna någonting, vilket troligtvis enbart är en trivsam dröm som regeringen har.

Sanningen är att dessa garantier och andra åtgärder exempelvis tvångsinlösen av systemviktiga institut till marknadsvärde, när de spekulerat i byxorna kommer att kosta skattebetalarna pengar.

Att säga att detta inte kommer att kosta skattebetalarna pengar är ett hån mot svenska folket som enbart kan uttalas av någon som tror att svenska folket är dumma i huvudena och inte förstår en lögn. Sanningen är att alla garantier som staten ställer upp och sedan utnyttjas kostar skattebetalarna pengar.

Om regeringen verkligen vill skapa stabilitet så bygg då upp en statlig infrastruktur för den finansiella marknaden som ser till att kapital finns tillgängligt lika för alla aktörer och låt dom som spekulerat sönder sina företag själva stå för förlusterna.

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet

Aftonbladet

Regeringen

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg