torsdag 30 oktober 2008

Stärkt självkänsla

De som har en evig förtidspension kommer efter årsskiftet att kunna tjäna cirka 3500 kronor i månaden utan att det påverkar pensionen. Syftet med detta är att minska antalet förtidspensionärer i Sverige, någonting som jag inte tror det kommer att göra i någon större skala.

Det som är bra med förslaget är att det gör att den som hamnat i förtidspension kan få en väg ut ur den utan att direkt riskera sin trygghet, man får prova vingarna under trygga förhållanden så att säga. Men frågan är vilka jobb som kommer att finnas för de med sjukpension, vilka arbetsgivare kommer att vilja anställa en förtidspensionär.

Intentionerna med förslaget är goda och det bör definitivt genomföras men förväntningarna på effekterna skall skruvas ner. De stora effekterna kommer att komma i betydligt bättre psykisk hälsa för de förtidspensionerade och kanske på väldigt lång sikt några kan komma tillbaka till arbetslivet, men då talar jag om ett perspektiv på kanske tio år eller längre.

Förslaget kommer i alla fall att ge några förtidspensionärer en klart stärkt självkänsla och det är en bra början.

Aftonbladet

Inga kommentarer:

https://www.themonastery.org/credentials/ordination-certificate-TGFycyBCZXJnbHVuZF4wNS8wMy8yMDA5XmxhcmdlXmZyZWVe.jpg